Gospodarstwo Rolne i Sadownicze
Wojciech Klimkiewicz

Certyfikaty

  • Certyfikaty Global G.A.P. oraz Dziedzictwo Kulinarne Pomorze i Kujawy.

  • Certyfikaty Integrowana Produkcja Urzędowo Kontrolowana.

    Owoce, które oferujemy pochodzą z sadów posiadających certyfikat Integrowanej Produkcji. Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP.